Το λογιστικό γραφείο ΠΑΣΧΑΛΟΓΛΟΥ ξεκίνησε το έτος 1988 και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Η αρχική έναρξη έγινε τον ιούνιο του 1988 στην Δ.Στάμκου 1 και λειτούργησε εκεί έως το 1996. Στη συνέχεια μετεγκαταστάθηκε στην Μαγκριώτου 23 μέχρι το έτος 2001 οπότε και εγκαταστάθηκε στην Πλατεία Γκόνου Γιώτα μέχρι το έτος 2008. Επανεγκαταστάθηκε στην αρχική διεύθυνση Δ.Στάμκου 1 μέχρι τον Νοέμβριο του του 2014. Και από τον Νοέμβριου του 2014 βρίσκεται στην οδό Δημάρχου Στάμκου 3 στον πρώτο όροφο. Θατο δείτε και στον χάρτη που υπάρχει στο site.

Radio Piratis:
Back to top